Dyeing & Laminating & Finishing

Dyeing & Laminating & Finishing

 • 대구광역시 서구 염색공단로 11길 34
 • TEL. 053) 355-8150 FAX. 053) 356-8152

  E-MAIL : kjh@onechang.com

 • 설립연도 2014년
 • 염색 및 라미, 시레 생산법인

염색

 • Onechang
 • Onechang
 • Onechang

후가공

 • Onechang
 • Onechang
 • Onechang
 • Onechang

원창머티리얼 :

성서공장 ) 대구 달서구 성서서로 257 Tel. 053) 715-2210 Fax. 053) 581-3260

비산공장 ) 대구 서구 염색공단로 11길 34Tel. 053) 715-2260 Fax. 053) 356-8152

영업본부 ) 서울특별시 금천구 벚꽃로 278 SJ테크노빌 1203호Tel. 02)2137-1600 Fax. 02)778-4801

뉴코텍스 : 대구 달서구 신당동 342-3 번지Tel. 053) 715-2210 Fax. 053) 581-3260

원창인터내셔날(주) : 서울시 강남구 논현로36길 20 동운빌딩 1층Tel. 02)2137-1650 Fax. 02) 2051-4834

원창 VINA : THANH BAC GROUPS, XUONG GIANG WARD, BAC GIANG CITY, BAC GIANG PROVINCE, VIET NAMTel. 84-240-352-8288 Fax. 84-240-352-8388

E-mail. onechang@onechang.com

Copyright © 2018 By ONECHANG CO. LTD. All Rights Reserved.